ulica Gimnazjalna

Lehrerseminar skwierzyna
Szkoła kształcenie nauczycieli (Lehrerseminar) i LO na ulicy Gimnazjalnej w Skwierzynie (Schwerin), c.1921.
ulica Gimnazjalna
Blok mieszkalny, Liceum Ogólnokształcące na Ulicy Gimnazjalnej, Skwierzynie (Schwerin), c.1940.
ulica gimnazjalna skwierzyna
Ulica Gimnazjalna w Skwierzynie, jak to wygląda dzisiaj.

Kościół św Zbawiciela

Kościół św. Zbawiciela
Kościół św Zbawiciela (St. Saviour) w Skwierzynie (Schwerin), c.1919.
kosciol sw. zbawiciela skwierzyna
Kościół Świętego Zbawiciela w Skwierzynie widziana z ul. 2 Lutego.
Kościół Evangelische Kirche
Cztery widoki dawnego kościoła ewangelickiego, obecnie św Zbawiciela w Skwierzynie, ok.1929.

Obrazy z kościoła św Zbawiciela w Skwierzynie (Schwerin) przeszłości i teraźniejszości.

Królewskie Seminarium Nauczycielskie

Królewskie Seminarium Nauczycielskie
Królewski Nauczanie szkolenie w Skwierzynie (Schwerin), 1909.
Seminarium Nauczycielskie
Nauczycielskie Szkoła i Liceum w Skwierzynie (Schwerin), c.1921.
seminarium nauczycielskie skwierzyna
Położenie dawnego Seminarium Nauczycielskie w Skwierzynie.

Obrazy z Seminarium Nauczycielskie w Skwierzynie, przeszłości i teraźniejszości.